Odvážně a s velkým nadšením jsme odstartovali kurzy češtiny pro ukrajinské obyvatele. Ve spolupráci se společností Heimstaden a Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti jsme oslovili dobrovolníky, kteří tuto výzvu přijali. Absolvovali velice užitečný a odborný metodický kurz pod vedením Mgr. Petry Jiráskové z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy „Jak učit cizince český jazyk.“ a pustili se do toho. Celkem se do kurzů zapsalo téměř 100 Ukrajinců.
Tyto konverzační kurzy probíhají v Komunitním centru Archa v Karviné, v Komunitním centru Lučina v Havířově, dále v prostorách Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti v Havířově, také v modlitebně CASD v Havířově – Šumbarku pod vedením kazatele Radima Tomana a v modlitebně Církve bratrské v Havířově – Prostřední Suché, kde se toho s přáteli ujal kazatel Roman Toušek.
První dojmy jsou nepopsatelné, vnímáme, jak moc je důležité mluvit s ukrajinskými obyvateli, že mají velkou snahu a chuť se učit česky, aby mohli co nejdříve najít práci. Snaží se správně vyslovit název města HAVÍŘOV – a to „ř“ je vskutku velice těžké. Když jsme se zeptali, která česká slova znají, byla to především „děkuji – prosím“ „dobrý den – nashledanou“, ale také slovní spojení „příští zastávka – Životice – památník“ ??? Velmi se nám líbila ta dokonalá zvukomalebná výslovnost ???
Je skvělé, že můžeme tyto kurzy pořádat, přihlásilo se několik desítek dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat, být nablízku potřebným lidem a přijali tuto nelehkou výzvu. Každý tyto kurzy vede především srdcem, přizpůsobuje se potřebám dané skupiny a hlavně navazuje nové, zajímavé kontakty. Těšíme se na další lekce a věříme, že pokrok v českém jazyce bude u našich ukrajinských přátel již brzy znát…