I v domovech pro seniory to žije! Ve čtvrtek 11. května měli seniorky a senioři DpS Helios v Havířově netradiční muzikoterapii. Tentokrát k nim zavítalo hudební uskupení SOUL, které tvoří převážně ženy z Rychvaldu a okolí. Nyní je doprovázel svou přítomností i skvělý muž Mirek, který je doprovázel také na kytaru.

Plnou jídelnou se nesly rytmy úderů džembovacích afrických bubnů. Bubnování zrychlovalo, zpomalovalo, zesilovalo i zeslabovalo. Pokaždé bylo jedinečné. Bylo tak nakažlivé, že i mnozí ze seniorů i ze zaměstnanců se chopili dalších bubínků, bubnů či jiných hudebních nástrojů a taktéž se přidali. Došlo i na známé lidovky, do jejichž rytmu všichni přítomní bubnovali a hráli.

Byl to tak uklidňující a povznášející společně strávený čas, že senioři i zaměstnanci s netrpělivostí vyhlíží další mimořádný interaktivní program SOULu!