Nezapomněli jsme? A na co? No přece, že vánoční období a vánoce nejsou jenom o tom mít vše vzorně uklizeno, napečeno a nakoupeno, ale hlavně je to období klidu a lásky. A taky na to, že na začátku vánoc stojí zapomenutý příběh. Abychom si ho mohli připomenout, připravily si děti ze ZŠ Kpt. Jasioka z Prostřední Suché vystoupení, právě s názvem Zapomenutý příběh.
Senioři v domově seniorů LUNA, SeniorCentrum Senecura a v Denním stacionáři SSMH se tak mohli potěšit pohledem na oživlý betlém a zaposlouchat se do písníček o narození Ježíše, pastýřích a mudrcích.
Nakonec děti ještě všem rozdaly přáníčka, které vyráběli žáci vyšších tříd. Děkujeme dětem i paním učitelkám, za to, že nám přišly připomenout, jak důležité je udržovat láskyplné mezilidské vztahy. Jsme vděčni, že Adru s tímto programem oslovily a my jsme ho tak mohli zprostředkovat pro seniory v tolika zařízeních ❤️❤️❤️