Nádherný zážitek si v pondělí 25. 4. 2022 odnesli nejen klienti z Domova pro seniory Slezské humanity v Orlové, ale také personál domova a naši milí ADRA dobrovolníci. Ti přišli našim seniorkám a seniorům pomoci sejít se v provizorním tanečním sále a užít si s nimi trochu pohybu – omezeného, ale přece důležitého a zábavného. Zásluhu na tom měl taneční mistr pan Petr Veleta, tanečník a choreograf Národního divadla, který dokázal rozpohybovat všechny přítomné, včetně seniorek a seniorů na invalidním vozíčku. Nejen, že všechny přítomné v rámci možností roztančil, ale všichni se velice dobře bavili a nebyl snad nikdo, kdo by se neusmíval. A co ještě na tom bylo hezké? Aspoň na pár chvil nikdo nemyslel na své starosti a zdravotní neduhy.

Bylo to opravdu moc krásné a šťastné odpoledne pro všechny zúčastněné. Snad se brzy dočkáme znovu, ještě jednou VELKÝ DÍK PANU PETRU VELETOVI !!!