Díky minigrantu Srdcovka Nadace OKD se v září 2014 uskutečnil již třetí ročník víkendového Tandemu dobrovolníků ADRY a klientů Help klubu, o.s. a SPMP Havířov. Hlavním organizátorem byl pan Michael Kálmán, který popisuje společné zážitky:

Pátek 26.9. 2014

V 8hodin ráno jsme měli sraz před halou Slávie. Všichni účastníci výletu přišli v dobré náladě, i když nám počasí moc nepřálo. Od rodičů jsme převzali poslední instrukce, rozloučili se a odjeli za dobrodružstvím.

Naše první zastávka byla ve městě Litomyšl, kde jsme navštívili zámek. Šli jsme na prohlídku zámku, kde nás provázel mladý průvodce, který mluvil velice zřetelně a pomalu, což velmi vyhovovalo všem zúčastněným. Potom jsme obešli zámeckou zahradu a zašli do místního hostince na výborný oběd a chutnou kávu. Po vydatném obědě jsme se ještě chvíli procházeli po náměstí a pak se vraceli k autobusu, kde nás čekal náš mladý řidič.

Vydali jsme se do Dvora Králové, v podvečerních hodinách jsme dojeli do rodinného penzionu „Pohoda“, kde nás mile přivítala majitelka. Hned jsme se ubytovali a na pokoji nás čekalo příjemné překvapení ve formě košíku s ovocem. Poté jsme se přemístili do restaurace, pochutnali jsme si na  výborné večeři. Potom jsme se prošli večerním náměstím a příjemně znaveni po celém dni jsme šli na kutě.

Sobota 27.9.

Ráno jsme vstávali za krásného počasí, posnídali jsme a pěšky jsme se vydali do 4km vzdáleného Safari. Autobus tentokrát zůstal stát u penzionu a řidič se aktivně zapojil do tlačení vozíčku.

Po zakoupení lístků nám byl hned přistaven vláček, všichni jsme se posadili a řádně se zajistili proti vypadnutí. Zhruba 1hodinu jsme jezdili mezi jednotlivými výběhy a obdivovali rozličná zvířata. Celý den jsme strávili v ZOO, všem se nám to moc líbilo. Po večeři jsme uspořádali pyžamovou párty, všichni jsme se skvěle bavili. Večer jsme ještě grilovali sýr a do pozdních večerních hodin jsme si příjemně povídali.

Neděle 28.9.

Vstávali jsme brzy ráno, sbalili jsme si batohy, posnídali, srdečně poděkovali majitelce penzionu za milé ubytování a vyrazili jsme směrem k Babiččinu údolí. Tam jsme prožili opravdu nádherný den, byly to nezapomenutelné chvíle – navštívili jsme zámek, splav u Viktorky a mlýn, sluníčko nás příjemně přálo. V 15hodin už jsme byli zpět u autobusu a odjeli jsme zpět do Havířova.

Do Havířova jsme přijeli v 19:30, kde nás již netrpělivě čekali rodiče a těšili se na své ratolesti.

Velké poděkování patří především Nadaci OKD, že jsme díky minigrantu Srdcovka mohli tento Tandemový výlet uskutečnit. Velmi děkujeme lékárně Harmonie na Šumbarku za jejich sponzorský dar ve formě vybavení tašky První pomoci, a příspěvek na občerstvení. Taktéž děkujeme Help klubu, o.s. za přispění na dopravu. Velký dík patří i společnosti ČSAD, a.s., která nám vyšla vstříc a finančně podpořila tuto akci.

Dále děkujeme řidiči autobusu Adamu Vaculíkovi za obětavou pomoc i profesionální přístup k nám všem. Děkujeme Andrei Pokorné za vynikající přístup ke klientům. Velice si vážíme obětavé a profesionální pomoci všech asistentů ADRY – za jejich přátelský přístup, a to: Lukášovi B., Kamilovi, Alici H., a také naší zdravotnici Monice B.