V druhé polovině června se uskutečnil již 9. ročník letního tábora pro děti zakarpatského města Mukačevo. Tento jedinečný tábor proběhl ve dnech od 14. do 28. června. Ve středu 1.7.2015 odjeli zpět do Česka poslední studenti, kteří se dětem po celou dobu aktivně věnovali. 

Rok 2015 je 10. rokem spolupráce české ADRY a 15. Základní školy v Mukačevu. V roce 2006 navštívili mimo jiné tuto školu dva zástupci vedení české ADRY Jan Bárta a Vítězslav Vurst st. A tak započala naše pomoc škole, jejíž zřizovatelem je město Mukačevo až dosud.

Děvčata - tábor Mukačevo Letošní tábor byl oficiálně určen pro šedesát dětí, ale nezřídka jich přišlo z města víc. Děti měly zajištěnou celodenní kvalitní stravu a zájmovou táborovou činnost. Našich studentů dobrovolníků bylo letos jedenáct a k ruce měli i deset ukrajinských dobrovolníků z tamní univerzity.

Zde je několik postřehů účastnice tábora a neúnavné organizátorky Adriany Smilowské:

„Jak již byla zmíněna spolupráce s tamějšími studenty mukačevské unverzity, ráda bych tuto skutečnost vyzdvihla, jelikož tato spolupráce je úspěšně vedena druhým rokem. Letos se dobrovolníci sjednotili v názoru, že přínos jejich přítomnosti je obrovský, zejména z důvodu menší jazykové bariéry, nedokázali by si bez nich přípravu tábora připravit. Přínos je však oboustranný, neboť mladí ukrajinští studenti se díky této spolupráci seznamují se smyslem slova dobrovolnictví. 

Byli jsme ubytováni přímo v internátě, v nepříliš lehkých podmínkách. Sešla se opravdu skvělá skupina naplněných a ambiciózních lidí z různých koutů naší republiky, jež nic jen tak neodradí. 

Dětem jsme se snažili co nejvíce zpříjemnit účast na táboře rozmanitými aktivitami, ať už to byla výtvarná, tvořivá či sportovní činnost. Uspořádali jsme olympijský den, den zdraví ve spolupráci s krajským červeným křížem, ekologický den, den s pohraničními strážci, divadlo, karneval s diskotékou, talent show, mnoho orientačních celotáborových her a jiné cenné aktivity.

 

Aďa na táboře v Mukačevu


Zpočátku nám ubíhal první den velice táhle, pomalu, ovšem nakonec se vše ubralo rychlým spádem a už jsme se s dětmi loučili. Bylo pro nás těžké nejen loučení s dětmi, jež nám i přes své neplechy přirostly k srdci, ale zároveň mezi samotnými dobrovolníky, vytvořili jsme si mezi sebou pevný přátelský kruh. Do tábora každý přinesl kousek svého já a na oplátku si i něco z toho kouzelného tábora dovezl v srdci.”

S potěšením můžeme konstatovat, že celý letošní tábor byl obzvláště vydařený. Tímto chci poděkovat všem, kteří se jakkoliv do organizace tábora zapojili, zejména českým studentům – dobrovolníkům, kteří s vedoucím tábora Vojtěchem Halaškou sestavili a zorganizovali celý táborový program. Děkuji moc vám všem!                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                 Karel Folwarczny