Ve středu 25. 1. se uskutečnilo druhé slavnostní setkání dobrovolníků a jejich seniorů, kteří jsou zapojeni v programu „Dobrovolníci domů“ Karviná. Setkání se konalo v Bytovém domě na ul. Borovského od 16hodin v prostorách Městského klubu seniorů, který nám opět propůjčil Magistrát města Karviná. Celé odpoledne se neslo v příjemné rodinné atmosféře strávené s milými lidmi. 

Celkem se tohoto setkání zúčastnilo 7 dobrovolníků, 6 seniorů, 3 zástupci Adry, 4 hosté z Magistrátu města Karviná z odboru sociálního, 3 hosté z Neziskové organizace Spolek pro ochranu industriálního dědictví a děti ze ZŠ Prameny s paní učitelkou Mgr. Szotkowskou.

Žáci ze ZŠ Prameny pod vedením paní učitelky nám všem zpříjemnili toto krásné odpoledne hudebním vystoupením a písničkami nejen z mládí našich seniorů. Děti zpívaly s nadšením a my všichni okolo jsme se v tichosti přidávali také. Po dozpívání všech pečlivě připravených písní jsem paní Szotkowské a dětem moc poděkovala za krásný kulturní zážitek a za doprovodu potlesku všech přítomných má pomocnice rozdala dětem balíčky sladkostí a paní učitelce kytici tulipánů.

Děti za ZŠ Prameny
Následovala malá statistika programu – od začátku fungování tohoto dobrovolnického programu se celkem zapojilo 20 seniorů a 17 dobrovolníků. Program opouští jak senioři, tak dobrovolníci pouze ze zdravotních důvodů, který jim nedovoluje pokračovat v programu. Momentálně je k dnešnímu datu v programu aktivních 12 dobrovolníků a 12 seniorů. Za rok 2015 tj. od května do prosince byl počet návštěv u seniorů 136 a 216 dobrovolnických hodin. Za rok 2016 byl počet návštěv u seniorů 544 a neuvěřitelných 940 dobrovolnických hodin.

Tento dobrovolnický program je velmi žádaný a prospěšný, každá návštěva má pro seniory smysl a dává jim radost do života. Všem milým dobrovolníkům patří velké díky za vše, co dělají pro své seniory. Velice si toho v Adře vážíme a jsme rádi, že patří mezi nás, protože my všichni společně jsme jeden tým a je pro nás všechny samozřejmostí slovo „pomáhat druhým“.

Jako další bod programu bylo představení neziskové organizace s názvem „Spolek pro ochranu industriálního dědictví“, která také pomáhá seniorům a vytváří pro ně aktivity na volný čas. Také se snaží propojovat mladší a starší generace. Vedoucí organizace paní Nikol Hulínová nám všem přiblížila, jak tato organizace funguje.

Paní Hulínová
Dále dostala slovo paní Mgr. Martina Smužová, vedoucí sociálního odboru, která nám přiblížila služby pro seniory v městě Karviná a také nabídla pomoc při jakémkoliv vyřizování. Také připomněla komunitní plán sociálních a navázných služeb na území města Karviné, který prvně přednesla již na minulém společném setkání. Dala také najevo, že se mezi námi cítí velmi příjemně a poděkovala za pozvání. 

Nakonec všichni přítomní společně sdíleli zážitky a také bilancovali, co je v loňském roce nejvíce potěšilo a co nejvíce trápilo. Zazněly různé hlasy např. dlouhé stonání, rodinná smíření, radost seniorky z nového dobrovolníka, jak je celodenní samota tíživá, jak máme více času pro svůj osobní život apod. Za chvíli bylo v místnosti příjemně hlučno a všichni si povídali navzájem. Bylo krásné sledovat, jak se navazují nová přátelství a jak je důležitá pro seniory větší společnost. Vyslechli jsme si mnoho vzpomínek a veselých společných zážitků a já chtěla zastavit ten okamžik, byl překrásný. Na závěr jsem všem popřála život plný takových okamžiků a společných chvil a upřímně vyjádřila, jak už se těším na příští setkání… 🙂

Andrea Šenkýřová

koordinátorka program „Dobrovolníci domů“ v Karviné