V úterý 7. listopadu uspořádali dobrovolníci s koordinátorkou sportovně-zábavné odpoledne pro klienty Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Senecura v Havířově-Šumbarku. Připraveno  bylo celkem šest aktivit, u kterých si klienti měli možnost procvičit své kognitivní a motorické schopnosti.  Přítomní hráči skládali Mozaiku pomocí kartiček s číslem do obrázku známých osobností z řad herců či zpěváků. Zábavný byl i Smetákový hokej, kdy klienti zkoušeli zasadit  nohou či smetákem barevný míček do branky. U Děrovačky ve dvojici balancovali s herní plochou, na které byli jamky pro usazení barevných balónků. Prostor byl i pro tzv.  Přepravník, kdy dva hráči se snažili přemístit papírové koule pomocí pěnových válců do připraveného koše. Mezi náročnější disciplíny na rychlost patřila Balónková, kdy hráč vyhodil do vzduchu nafukovací balónek. Než se mu balónek vrátil do náruče, musel přemístit vždy barevný míček z jednoho košíku do druhého. Posledním stanovištěm byla Posílačka. Zde si dva hráči po hrací ploše posílali kotouč v podobě víčka od sklenice papírovými krabičkami. Odpoledne jsme si užili všichni. Klienti byli hraví a soutěživí. V čase oddechu si příjemně popovídali s dobrovolníky, kteří stáli u jednotlivých stanovišť. Odměnou všem zúčastněným bylo na závěr vystoupení dobrovolnice Míši Znamenáčkové, která na akordeon zahrála pár lidových písní, při kterých jsme si zazpívali a zatleskali. Účastnice aktivit, obyvatelka Senecury, paní Anička, shrnula odpoledne slovy „My Vám moc děkujeme. Dobrovolníci z ADRy jsou moc příjemná společnost.“