V neděli  7. září se vydali zaměstnanci ADRY s klienty SPMP tradičně v čele s Michaelem Kálmánem na společný výlet do Vendryně. Počasí bylo víc než dokonalé, sluníčko nás celou cestu krásně hřálo stín lesa nám pak poskytnul příjemné ochlazení.

Po vystoupení na vlakovém nádraží ve Vendryni nás s historií města seznámila paní Libuška Grelová, všichni jsme si se zájmem vyslechli historické perličky obce Vendryně. Naše trasa vedla centrem města Vendryně, kde jsme měli možnost vidět nově zrekonstruovanou základní školu, knihovnu, obecní úřad a mnoho pěkných domů a zahrádek. Na začátku lesa nás pak přivítaly vápencové pece, o jejichž fungování jsme si mohli přečíst na informační tabuli. Poté jsme zdolávali pár větších kopečků, šli jsme lesní cestičkou, lemovanou velmi přerostlými kopřivami. Chvíli jsme procházeli i územím Polska, odkud byly krásné výhledy na obě země. Trochu nás potrápila rozmočená půda v lese, ale vše jsme dobrodružně zvládli. Odměnou nám pak bylo výborné jídlo s osvěžujícími nápoji a hlavně spokojenost všech zúčastněných. Výletu třikrát zdar, zdar, zdar! 🙂