Pro nás v Dobrovolnickém centru ADRA Havířov je osobní kontakt velmi důležitý. Naši dobrovolníci jsou pro nás na prvním místě a chceme, aby se v dobrovolnictví cítili nejen dobře, ale zároveň věděli, že jsou součásti velké komunity.
Českotěšínské koordinátorky Silvie Niemczyková a Alena Szkutová se proto rozhodly pro společné neformální setkávání, kde se budou všichni navzájem poznávat. V neděli 20. března proběhla v prostorách modlitebny CASD, kde má českotěšínská ADRA své zázemí, první společná snídaně, na kterou byli pozváni nejen dobrovolníci, ale také jejich klienti z řad seniorů.
Koordinátorky připravily domácí snídani a uvařily voňavou kávu a čaj. Srdečného přivítání a úvodního slova se ujal místní pastor Karel Staněk a o hudební program se postarali manželé Podsedníkovi, jejichž písně byly pohlazením pro duši.
Atmosféra byla výborná, všichni se moc bavili a na závěr jsme si odsouhlasili, že se takto budeme setkávat pravidelně jednou za čtvrt roku.
Dobrovolnictví není jen o věnování volného času druhým, ale také o budování hezkých mezilidských vztahů, a to se nám v Českém Těšíně daří. Dobrovolnictví má mnoho podob, pomáhat může skutečně každý, jsou to ženy, muži, věřící, nevěřící, senioři i mladí lidé. Všechny je však spojuje srdce na dlani a chuť pomáhat.
Zájem o dobrovolníky je velký a my doufáme, že dokážeme inspirovat všechny, kteří si s touto myšlenkou pohrávají, aby se na nás obrátili a udělali tak první krok k tomu, stát se dobrovolníkem. Zájemci o dobrovolnictví v Českém Těšíně hlaste se koordinátorce Silvie Niemczyková: 739 106 433. Pomáhat je opravdu radost ❤️❤️❤️