V sobotu 28. listopadu se kvečeru zaplnila modlitebna Církve adventistů sedmého dne v Havířově – Šumbarku, kde se konal Benefiční koncert na podporu nákupu surovin pro vaření polévek lidem bez domova. Tímto večerem nás provázela hudební skupina Karneol, která nás všechny těšila úžasnými skladbami, a to nejen zpívanými, ale i hrou na housle.

Byl to opravdu velice příjemný večer s milými učinkujícími i hosty, kteří přijali pozvání na tuto jedinečnou akci. Mezi nimi byl pan náměstek pro sociální rozvoj Havířova pan Mgr. Daniel Vachtarčík, který přišel se svou rodinou. Taktéž se koncertu zúčastnil pan Ladislav Solana, ředitel Azylového domu pro muže, s manželkou. Právě v prostorech Azylového domu se polévky vydávají.

Vybrala se krásná částka 42.807Kč, velkou měrou přispěla společnost Gascontrol, s.r.o. Jsme nesmírně rádi za tyto finanční prostředky, ze kterých se budou kupovat suroviny pro vydatné polévky. V neděli ještě přispívali další lidé, takže částka se vyšplhala na necelých 45.000Kč!

Velmi děkujeme kazateli místního sboru panu Jiřímu Gomolovi za umožnění uspořádání tohoto Benefičního koncertu, děkujeme skupině Karneol, že nás tak příjemně provázela celým večerem, děkujeme všem lidem a hostům, kteří se zúčastnili této akce a přispěli na vaření polévek pro lidi bez domova. Vážíme si Vaší pomoci, DĚKUJEME!