Včerejší den byl v Českém Těšíně věnován Veletrhu sociálních služeb. Již od ranních hodin se scházely různé organizace, spolky a školy a připravovaly své stánky. V 10h zahájil tuto jedinečnou akci starosta města pan Vít Slováček.

Tímto krásně prosluněným dnem nás provázela nádherná vystoupení, nejvíce nás uchvátil „senior orchestr“ Domova seniorů na ul. Sokolovské, který pod vedením paní Izabely předvedl dokonalý výkon, nejen hudební, ale i divadelní.

Bylo milé se vzájemně poznat, s některými organizacemi nově navázat spolupráci a hlavně seznámit českotěšínské obyvatele s možností stát se dobrovolníkem ADRA. Součástí programu bylo také ocenění zaměstnanců a dobrovolníků v sociální oblasti. Velice nás těší, že byly oceněny hned tři naše dobrovolnice – paní Ludmila Koudelová, Zdenka Sikorová a Božena Zipserová. Gratulujeme! 🙂

U našeho stánku se mimo jiné zastavovalo mnoho dětí, které vyplňovaly rodinný kvíz a také lepily malá barevná srdíčka na velké ADRA srdce anebo vyplňovaly rodinný kvíz. Odpovědi na otázku „Co udělá největší radost vaší babičce nebo dědečkovi?“ byly jedinečné:

– když je navštívím                

– když pomůžu babičce péct

– když je mám rád

– když jim něco namaluju

– kytička

– když nezlobím

– když dědečkovi pomůžu zatopit

– když mi chutná, co babička upekla   

– když je poslouchám                

– láska…

Kvíz ADRA

Obrovské poděkování patří hypermarketu Tesco Český Těšín za sponzorský dar – oplatky a džusy pro děti.

Tento milý den nám na závěr zpestřil úžasný pěvecký sbor Fusion, jejich skladby roztančily snad úplně všechny, kteří v tu chvíli na náměstí byli. Jsme rádi, že jsme mohli být přítomni na této akci a užít si ji společně s ostatními 🙂