Ve čtvrtek 11. prosince se uskutečnil slavnostní večer pro dobrovolníky v Orlové. Rádi jsme přijali nabídku od Domova pro seniory Vesna pro pořádání této akce. Tento jedinečný podvečer probíhal ve velmi přátelské a srdečné atmosféře. Chvílemi nám šel příjemný mráz po zádech, když dobrovolníci vyprávěli své zážitky z dobrovolnické činnosti, nebo když na závěr zpívali koledy klienti Domovu Vesna a poté nám vyprávěli, jak sami prožívali vánoce před 80ti lety…
Úvodní slovo pronesl ředitel ADRY pan Michal Čančík, který zavzpomínal na začátky dobrovolnictví v našem kraji. Pozvání přijal starosta Orlové pan Ing. Tomáš Kuča, vedoucí sociálního odboru paní Bc. Iveta Nociarová a koordinátorka sociálních služeb paní Mgr. Jiřina Lízalová. Poté se již představovali zástupci jednotlivých přijímajících organizací – Domov Vesna, Domov Pohoda, Benjamín, Březiny, Domov pro seniory Slezská humanity – a jejich milí dobrovolníci.

Bylo těžké ocenit ty nejlepší dobrovolníky, neboť všichni jsou pro nás ti NEJ, ale přece jen jsme chtěli některé vyzdvihnout. Takovým dobrovolníkem je paní Zdeňka Hublarová, která již dlouho dochází do Domova Vesna, je velmi obětavá, zodpovědná, ráda pomáhá a ve Vesně je velice oblíbená. Přestože se nyní odstěhovala do Prahy, tak kdykoliv je zpět v Orlové, snaží se maximum času trávit právě v tomto Domově pro seniory.

Paní Míša a Dominik Také jsme poukázali na jedinečnou práci paní Michaely Drozdkové. Ta již dva roky dochází do Benjamínu za Dominikem, který má těžké zdravotní postižení a nekomunikuje verbálně. Paní Míše se za podpory pracovníků Benjamínu podařilo navázat s dítětem kontakt, postupně poznávala jeho potřeby a možnosti. Paní Míša velice dobře zjistila, čím může Dominikovi udělat radost a Dominik jí to dává svým specifickým způsobem najevo. Vždy je možné rozpoznat, že má Dominik návštěvu, protože jeho nadšené výskání a smích se rozléhá po celém Benjamínu. Jejich vztah je naprosto úžasný, i když začátky byly náročné, tak nyní víme, že se společné úsilí vyplatilo a Dominik dnes má skvělou dobrovolnici. Někdy se tohoto setkání účastní dcera Anežka, která přišla maminku podpořit i tento večer.

A do třetice všeho dobrého byla oceněna paní Iva Smelíková, která je jediným dobrovolníkem ve Slezské humanitě, avšak svými dobrovolnickými hodinami vysoce převyšuje ostatní dobrovolníky. Svou přítomností tak zajistila 100%ní účast za dobrovolníky Domova pro seniory Slezské humanity. Je plně oddaná tomuto zařízení, dochází zde ráda a svou pozitivní energii šíří dál. Věříme, že brzy k ní přibudou i další.
Program nám zpestřil dětský taneční soubor TBC, který patří pod taneční oddělení streetdance z Domu dětí a mládeže v Orlové, vede jej slečna Dagmar Šurečková. Děti zatančili čertovskou skladbu „S čerty nejsou žerty“, všem se tajil dech, vystoupení bylo opravdu krásné a dynamické. O kulturní perličku se na závěr postarali uživatelé zdejšího zařízení Vesny – „Vesňáci“, kteří pod vedením paní Kubienové zazpívali tři koledy – Veselé Vánoce, Půjdem spolu do Betléma a Tichá noc. Všichni jsme si s nimi pobrukovali a tleskali, seč nám dlaně stačily 🙂 Na konci nechyběla oblíbená vánoční tombola a pak závěrečné slovo pana starosty Orlové Ing. Tomáše Kuči.
Tento podvečer jsme zakončili velice chutným a bohatým rautem, který připravily zaměstnankyně a dobrovolnice Charitativního obchůdku v Havířově pod vedením zkušené a energické Marcely Holkové. Celé předvánoční setkání se neslo ve velmi milé, rodinné atmosféře, bylo nám všem hezky. Moc si přejeme, aby tento vřelý a příjemný pocit zůstal v našich srdcích stále a mohli jsme jej předávat dál… 🙂