Nesmírně nás těší navázání bližší spolupráce se Střední škola Suchá, zvláště s paní učitelkou Mgr. Drobčinskou a její třídou H2.A. V minulých dnech jsme tuto třídu navštívili a seznámili studenty s aktivitami humanitární organizace ADRA, také představili dobrovolnické programy na území města Havířov a nabídli možnost stát se dobrovolníky.
Studentka Andrea Hartleif působí již téměř 1 rok jako dobrovolnice ADRA, a tak mohla sdílet se spolužáky své pestré dobrovolnické zkušenosti.
Se skupinou těchto mladých dobrovolníků plánujeme 1x měsíčně navštěvovat domov seniorů SeneCura v Havířově a těšit místní seniory. Příští týden připravíme konkrétní aktivitu. Mooooc se na seniorky a seniory těšíme, neboť jak řekla jedna naše dobrovolnice: „Staří lidé jsou naše budoucnost…“ 🥰🥰🥰