V Dobrovolnickém centru ADRA Havířov jsme v roce 2023 pokračovali ve spolupráci se Středními zdravotnickými školami v Karviné a v Českém Těšíně. Díky dlouhodobému partnerství jsme opětovně oslovili studenty do role dobrovolníků pro projekt Setkavárna, který běží v nemocnicích v Českém Těšíně, v Havířově a v Karviné.

Velice mile nás zaskočil obrovský zájem studentek a studentů na Střední zdravotnické škole v Karviné při náboru v září 2023. Poslechnout si přednášku o dobrovolnictví v nemocnicích si přišlo přes pět desítek mladých lidí. Celkem si dobrovolnictví v nemocnicích vyzkoušelo 79 dobrovolníků. A jsme rádi, že minimálně polovina z nich bude pokračovat také v roce 2024.

V číslech to vypadalo takto:

Setkavárna Nemocnice  Český Těšín   27 studentů

Setkavárna Nemocnice Havířov          19 studentů

Setkavárna Nemocnice Karviná          33 studentů 

Studenti věnovali pacientům přes 600 hodin a docházeli na oddělení následné péče, na oddělení lůžek pro dlouhodobě nemocné, na sociální lůžka nebo na oddělení odborné ošetřovatelské péče.

Náplní Setkavárny byl zejména společný čas studentů a pacientů u deskových her, kvízů, aktivit na trénování paměti, výtvarných aktivit anebo při výpravě Mikulášské družiny.  Cílem bylo vytvořit prostor a atmosféru u kávy a čaje, kdy se učí studenti navázat kontakt s pacienty, připravit si a realizovat volnočasovou aktivitu s pacientem, vést rozhovory a reagovat na aktuální stav pacienta.

Setkavárna probíhala ve všech nemocnicích zpravidla 1x týdně v délce 1-2 hodiny ve společenské místnosti anebo formou návštěv pacientů na pokojích.

Studenti projevili velice citlivý přístup, zájem o druhé, radost, laskavost vůči pacientům. Krásnou zpětnou vazbou pro nás byly reakce rodinných příslušníků, kteří se připojili ke skupinovým aktivitám, nebo jen tak poseděli se svými hospitalizovanými blízkými a komunikovali se zájmem a vděčností se studenty.

Děkujeme Mgr. Ivě Hánové ze Střední zdravotnické školy v Karviné a PhDr. Karin Delongové ze Střední a Vyšší zdravotnické školy AGEL v Českém Těšíně za spolupráci při realizaci projektu Setkavárna.

Děkujeme MZČR, městu Karviná, Havířov, Český Těšín a nadaci OKD za podporu této formy dobrovolnictví.

Silvie Niemczyková, Žaneta Pawliková, Lenka Praus (koordinátorky Setkaváren z DC ADRA Havířov)