První setkání kontaktních osob všech našich přijímajících organizací proběhlo už v roce 2016.  Od té doby se scházíme každé jaro, abychom těmto našim spolupracovníkům a spolupracovnicím poděkovali a zamysleli se nad zajímavým tématem. Letos to bylo: „Význam a důležitost kontaktní osoby v dobrovolnickém programu“.  Po krátkém představení dobrovolnických aktivit loňského roku a připomenutí minulého setkání jsme se opět rozdělili do čtyř skupin, ve kterých se přemýšlelo a diskutovalo.  Jaké to je být kontaktní osobou? Co je na této roli krásné i těžké? Co může ADRA udělat, aby to bylo snazší? Zaznělo mnoho inspirativních myšlenek, které bychom rádi uvedli do praxe. Bylo patrné, že nás všechny spojuje nadšení pro dobrovolnictví a společný cíl, aby bylo dobrovolníků co nejvíc a aby měli co nejlepší podmínky pro svou službu. V restauraci Radost jsme opět prožili krásné odpoledne, jak tomu bývá vždy, když se sejdou dobří přátelé.