V městském klubu seniorů na ulici Studentská v Havířově se v pátek 16. března uskutečnilo společné setkání koordinátorů dobrovolníků a kontaktních osob v zařízeních, kam dobrovolníci docházejí. Setkání zahájil supervizor ADRY Petr Adamus citátem k zamyšlení, vtipným videem ukazující syndrom vyhoření v praxi a k tomu přidal ohlédnutí za loňským setkáním.

Poté jsme se rozdělili do dvou skupin, přičemž ke každé skupině byla přidělena jedna supervizorka a jeden supervizor. Během diskuzního kolečka jsme se dostali k několika zajímavým tématickým okruhům, jenže čas byl naším nepřítelem, takže jsme nestihli všechno dopodrobna probrat. Přesto věříme, že si s sebou každý účastník odnáší přínosné poznatky ke své další práci.

Na závěr se obě skupiny opět daly dohromady a společně jsme zhodnotili naše výstupy. Děkujeme všem za aktivní účast a naše velké díky patří cukrárně INKA z Karviné, která nám sponzorsky zajistila chutné pohoštění v podobě vynikající rolády.

Jiří Sobota