Stalo se již tradicí, že se jednou za rok setkávají  “adráčtí”  dobrovolníci programu Dobrovolníci domů spolu se svými seniory, které navštěvují v domácnosti. Na setkání, které se tentokrát uskutečnilo v pátek 22.9.2023 v Centru volnočasových aktivit v Havířově-Městě, přišli všichni pozitivně naladěni, o čemž svědčila i společná zdravice: ”Tak se všichni zdravíme, na setkání se těšíme”.

Po krátkém přivítání a seznámení o fungování dobrovolnictví v tomto programu zazněly tóny “knoflíků” hudebního nástroje, dnes již trochu zapomenutého. Pan Emil, jinak dobrovolník programu v denním stacionáři, nám zpestřil setkání zpěvem a hudebním doprovodem na harmoniku heligonku. Zazněly nejen jeho sólové písně, ale i známé lidové písničky, které  si v několika jeho vstupech zazpívali všichni a dobrá nálada vládla celým zaplněným sálem. Všechny zaujala i beseda  s bývalou novinářkou, nyní knihovnicí a kronikářkou  města Havířova paní Hankou Dvořákovou. Zajímavou formou nás seznámila se změnami v této oblasti, nechyběl ani malý poznávací test k tématu.

Během celého setkání  senioři a dobrovolníci za přítomnosti supervizorky dobrovolnického  programu Ivanky Petřekové zavzpomínali na začátky v dobrovolnictví, sdíleli své zážitky, příběhy.

S pohlazením na duši, s malým dárečkem a kytičkou se všichni vrátili do svých domovů.

Poděkování patří hypermarketu Globus, který na setkání sponzoruje občerstvení a také městu Havířov za pronajaté prostory.

Velké díky všem dobrovolníkům a seniorům, mezi kterými se vytváří přátelské vztahy.

 

“Za rok si uděláme čas, na setkání přijdeme zas”.

 

Koordinátorka programu Dobrovolníci domů ?