Jestli si někdo myslí, že senioři a vědomostní kvízy nejdou dohromady, obyvatelé Domova pro seniory Slezské humanity v Orlové-Lazech a o pár dní později v Domově seniorů Pohoda v Orlové by vás rychle přesvědčili o opaku.
Pálí jim to skoro jako za mlada, a tak jsme se příjemně zabavili při slovní verzi hry „Město, jméno, zvíře, věc…“, při překládání těžších slovenských slovíček do češtiny anebo hledání více významů na některá slova. Někteří si úspěšně troufli-a to už je co říct-na poznávání státních vlajek a také na poznávání českých prezidentů, přiřazování jejich jmen k fotografiím a určování pořadí, ve kterém vládli.
Musím říct, že jsme se upřímně nasmáli, se seniorkami a seniory bývá opravdu legrace, některé z nich neopustili různé kulišárny ani v pokročilejším věku.
Společně jsme vymysleli i další hry, které bychom si spolu rádi zahráli a myslím, že se na to těší nejen oni, ale hlavně my dobrovolníci??