Součástí projektu Vybavení tříd pro děti Základní školy v Mukačevu, který finančně podpořila Nadace Via – Fond manželů Horových, byla i sbírka výtvarných a školních pomůcek pro tyto děti. Do sbírky se zapojili žáci Základní školy Fr.Hrubína v Havířově a žáci základních a středních škol v Orlové, kde se velice aktivně zapojil Dětský parlament Domu dětí a mládeže v Orlové.

Díky tomuto jedinečnému projektu jsme mohli žákům 15.Základní školy v Mukačevu zakoupit tolik potřebný notebook, 2 dataprojektory a 10 školních tabulí. Žáci velmi ochotně podpořili tento projekt a v průběhu měsíce dubna a května pro své ukrajinské vrstevníky sbírali sešity, pera, fixy, pastelky, ale i nůžky, lepidla, plastelíny, štětce, výkresy, vodové barvy a temperové barvy, které jsou pro mukačevské děti téměř nedostupné.

Všechny tyto pomůcky se již dovezly dětem do Mukačeva, část se po domluvě použila při letošním 9. ročníku příměstského tábora, který každoročně ADRA pořádá. Mukačevské děti jsou nesmírně vděčné za tuto pomoc, váží si toho a radují se ze všech těchto věcí. Ještě jednou DĚKUJEME všem, kteří se do této sbírky zapojili a pomohli ukrajinským dětem, které tak udělali šťastnějšími! 🙂

PODĚKOVÁNÍ ZÁSTUPCŮM DDM ORLOVÁ A ZŠ FR. HRUBÍNA HAVÍŘOV

Předání poděkování - DDM Orlová Předání poděkování - ZŠ Fr.Hrubína