Děti ze Základní školy s polským vyučovacím jazykem v Horní Suché sbíraly od října finanční prostředky na úhradu obědů pro děti z ukrajinského města Mukačevo. Věděli, že každých 15Kč znamená 1 teplé jídlo pro 1 žáka v Mukačevu. Pomáhaly tak vlastně svým vrstevníkům, akorát v méně šťastné zemi…

V úterý 22. prosince probíhal na této škole velmi hezký předvánoční program, na který jsme byli přizváni. Při této příležitosti nám pan ředitel Mgr. Bohdan Prymus předal pokladničky s finančním obnosem. Bylo pro nás opravdu velkým překvapením, když výsledná částka sbírky byla 17.181Kč!!! Díky této částce má 57 žáků z Mukačeva zajištěno 1 teplé jídlo denně po dobu 1 měsíce, což pro tyto děti znamená velmi mnoho.

Velmi děkujeme paní učitelce Mgr. Halině Piętakové, která byla iniciátorkou této sbírky. Velice děkujeme panu řediteli Mgr. Bohdanu Prymusovi za umožnění uspořádání této jedinečné sbírky, velký díky patří všem učitelkám, dětem i rodičům, kteří přispěli jakoukoliv částkou. Celá tato částka byla vložena na účet ukrajinského projektu a v nejbližších dnech z ní bude možno nakoupit potraviny, ze kterých se pak budou vařit obědy pro žáky 15. Základní školy v Mukačevu. DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!