Během měsíce května jsme na území města Havířov rozmístili celkem 25 sběrných kontejnerů ADRA. Tyto bílé kontejnery slouží občanům, kteří do nich mohou odkládat nepotřebné oblečení, deky, prostírání, záclony, obuv, ale i hračky.

Na okrajových částech města zůstaly ještě i sběrné kontejnery SOVA, které však nepatří ADŘE. Naše kontejnery jsou označeny logem ADRA. Chtěli bychom poprosit občany, aby věci, které vhazují do kontejnerů, byly zabaleny v igelitových taškách či pytlích, usnadní to převoz. Zároveň žádáme občany, aby do kontejnerů nevhazovali odpadky, což se již párkrát stalo a oblečení je pak bohužel znehodnoceno.

Velmi uvítáme, když občané budou i nadále nosit oblečení, jiný textil, obuv, hračky do našich Charitativních obchůdků. Prostřednictvím sběrných kontejnerů se snažíme být blíž občanům, kteří nepotřebné věci mohou pohodlně darovat v blízkosti svého bydliště. Věříme, že tento způsob pomoci bude občanům vyhovovat. Děkujeme všem, kteří do sběrných kontejnerů přispívají. Velmi si vážíme spolupráce jak ze strany občanů, tak i ze strany města Havířov!

Kontejner Havířov