Někdy se stane, že i humanitární organizace, která pomáhá druhým, potřebuje od druhých pomoc. A to se stalo zrovna nyní – konkrétně včera 16. ledna. Na ulici Mánesova 1 v Havířově máme sklad s humanitární pomoci. Převážně zásoby oděvů, sešity od dárců, spací pytle pro okamžitou pomoc apod. Vlivem velkých mrazů povolilo šroubení u radiátorů a na sklad vyteklo 18 m3 vody.

Byla to velmi nepříjemná situace. Díky tomu, že jsme spoustu zboží a pomoci měli na paletách, nejsou škody tak značné. Velký dík patří Sboru dobrovolných hasičů Havířov. Do půl hodiny od nahlášení škody byli na místě s patřičnou technikou a zachránili, co se dalo. Usměvaví mladí muži jsou dobrovolníci a pomáhají, protože chtějí… My jako humanitárka víme dobře, kdo jsou dobrovolníci a o to víc si jejich pomoci velmi vážíme.

Děkujeme tímto veliteli Sboru dobrovolných hasičů v Havířově, panu Emanu Doštíkovi, veliteli zásahu panu Danielu Trombikovi, strojníkovi panu Vincentu Žáčkovi a hasičům panu Luďkovi Najzarovi, Tomáši Brokešovi a Vojtěchu Hyčkovi.