Včera se v Centru volnočasových aktivit v Havířově uskutečnilo jedinečné setkání dobrovolníků docházejících za seniory a osobami se zdravotním znevýhodněním do jejich domácností. Senioři přišli velice rádi, některé z nich doprovázeli i rodinní příslušníci.

Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře za přítomnosti vedoucí sociálního odboru Magistrátu města Havířova Ing. Bernardy Urbancové a naší supervizorky Mgr. Ivanky Petřekové. Přestože se někteří nemohli zúčastnit, nakonec se zaplnil celý sál, celkem nás bylo téměř 30. Velikým zpestřením tohoto společného odpoledne bylo vystoupení folklórního souboru Havířovské babky pod vedením Mgr. Věry Ptákové. Na konci jejich programu jsme si všichni mohli společně zazpívat známé lidové písně.

V průběhu setkání senioři s dobrovolníky sdíleli své pocity, zážitky z dobrovolnictví, vzpomínali na začátky jejich návštěv. Dozvěděli jsme se podrobnější informace o tomto dobrovolnickém programu, o partnerech tohoto projektu. V loňském roce působilo v Havířově 10 dvojic /dobrovolník-senior/, dobrovolníci věnovali seniorům celkem 674 hodin svého volného času. V současné době máme 11 spárovaných dvojic a 3 seniory, které zatím nemůžeme uspokojit. Na svého dobrovolníka – vrstevníka se těší také mladý muž (23 let) Filip, kterému autonehoda změnila život. Velmi rád by si s někým povídal, uvítal by i doprovod na procházky, navázal přátelský vztah.

Velké poděkování patří především dobrovolníkům a seniorům, také vedení města Havířov, pak paní Urbancové za krásná slova povzbuzení a poděkování dobrovolníkům za jejich smysluplnou činnost. Velmi děkujeme za sponzorský dar květinářství Dagmarka, jejich kytičky sluníčkové barvy rozzářily všechny obdarované.

„Těšíme se na další setkání.“, to byla slova při odchodu mnoha seniorů i dobrovolníků.

Emilie Stárková, koordinátorka dobrovolníků