Díky českým dárcům můžeme na třech Zakarpatských školách platit obědy sociálně slabým žákům. Jedná se o dvě školy v Mukačevu na ulicích T.G. Ševčenka a O. Duchnoviča a jedna škola je vesnická v obci Bukovinka. Každá škola má různý počet žáků, kterým se obědy hradí. Odvíjí se to od sociální situace v dané rodině. Vedení škol ví, jaká rodina je potřebná a o stravování těchto potřebných žáků vede pečlivé záznamy. Vše se vyúčtovává za každý měsíc zvlášť. Vede se přesný počet strávníků za den, jaké jídlo bylo vydáváno a celková suma za den a pak za měsíc.

Koncem února jsme navštívili všechny tři školy, abychom zkontrolovali průběh vaření a vydávání obědů a zároveň složili další finanční zálohu na následující měsíce. Byli jsme rádi, že stále vše funguje podle smluvní dohody, že skladba oběda je podle finančních možností vyhovující a že se nezapomíná ani na vitamínové doplňky v podobě ovoce po obědě.

Kuchařky na všech třech školách vaří poctivou domácí stravu. Rodiče stravujících se dětí vzkazují po vedení školy velké poděkování. I my jsme rádi, že děti lépe prospívají a nemocnost se zmenšila. Při stravování se žáci učí správnému držení příboru při jídle, správné hygieně a slušnému chování u stolu.

Děkujeme všem, kteří přispívají na účet svými penězi, abychom mohli realizovat tento projekt. Cena jednoho oběda je 25,-Kč. Další zájemci najdou číslo účtu na stránkách ADRY Havířov. Mockrát děkujeme.

 

Karel Folwarczny vedoucí projektu

Marcela Holková administrátorka projektu