Od září 2016 do února 2017 probíhal v Orlové projekt „Nový kamarád“, který finančně podpořila Nadace OKD. Jednalo se o pilotní projekt sociálního odboru města Orlová, který byl zacílen na děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

Pro Dobrovolnické centrum ADRA Havířov bylo ctí podílet se na tomto projektu jakožto organizace  zaštiťující „nové kamarády“ – studenty dobrovolníky, kteří vybraným dětem věnovali spoustu svého času. Byli to právě oni, kdo s dětmi strávili odpoledne u koní, chodili s nimi na bazén, do kina nebo hráli badmington. Prostě pomohli dětem, pro které uvedené aktivity nejsou samozřejmostí, trávit odpoledne jinak.

Projekt Nový kamarád trval půl roku, během kterého stihly děti se svými kamarády podniknout spoustu akcí. Tou poslední bylo rozlučkové odpoledne, které se uskutečnilo 28. 2. 2017 v komunitním centru MAJÁK. Bylo to odpoledne plné zábavy, kdy děti vyráběly placky (odznaky),  užily si malování na tvář atd. Nemohla samozřejmě chybět ani diskotéka, která celý projekt zakončila.

Věřím, že pro děti i studenty, kteří se do tohoto projektu jako dobrovolníci zapojili, byly společně strávené chvíle příjemné a obohacující a že na ně budou ještě dlouho vzpomínat.

Na závěr bych rád poděkoval Nadaci OKD, která celý projekt finančně podpořila. Děkuji paní Jiřině Lízalové a paní Nině Kvakové z odboru sociálního a zdravotního města Orlová, díky jejichž iniciativě mohl být projekt Nový kamarád realizován. Zejména pak děkuji všem dobrovolníkům, bez kterých by se tento projekt vůbec nemohl uskutečnit. Jmenovitě jsou to: Jan Bedrava, David Červeňák, Klára Hermanová, Beáta Jahnová, Karin Kempná, Daniel Meisner, Liliana Mihalcsaková, Lucie Sidzinová, Sára Vámošová.

 

Michal Kovár,  koordinátor DC ADRA Havířov