Nádherný, pohodový podvečer zažili všichni dobrovolníci, zástupci vedení města, vč. pana starosty Ing. Víta Slováčka a místostarostky Mgr. Gabriely Hřebačkové, také kontaktní osoby, ředitelé a zaměstnanci našich českotěšínských přijímajících organizací. Setkání se konalo ve čtvrtek 21. ledna v příjemném prostředí kavárny Noiva v Českém Těšíně.

Všechny přítomné přivítala supervizorka Andrea Radomská, která nás provázela celým večerem. Následně všechny zúčastněné přivítal předseda Moravskoslezského sdružení církve adventistů sedmého dne pan Karel Staněk. Vzápětí všechny srdečně pozdravil pan starosta Ing. Vít Slováček. O jedinečný hudební program se postarali žáci Základní umělecké školy pod vedení paní učitelky MgA. Troszokové Lenky a pana učitele Troszoka Daniela.

Český Těšín  V průběhu večera byly představeny jednotlivé dobrovolnické programy, které realizujeme na území Českého Těšína, Jednalo se o programy Domov pro seniory Český Těšín, program Nemocnice Český Těšín a „nejmladší“ program Senior Domy Pohoda Český Těšín. Poděkování patřilo především dobrovolníkům, kteří se stali nedílnou součástí těchto zařízení. Dobrovolníkům jsme za jejich nezištnou činnost děkovali jsme nejen my Adráci, ale i zástupci jednotlivých zařízení.  

Po celou dobu nás provázela přátelská atmosféra, kterou vytvořili naší skvělí dobrovolníci, vstřícný personál kavárny a vlastně všichni, kteří se tohoto večera zúčastnili. Velmi dobře se nám spolupracuje se všemi organizacemi a zástupci města Český Těšín, velice rádi budeme v této spolupráci pokračovat!