Ve čtvrtek 9. dubna proběhla v Městské knihovně na ul.Svornosti 2 v Havířově velice zajímavá přednáška o současném životě obyvatel na Ukrajině. Nejprve jsme my – zástupci ADRY – představili naši organizaci a přiblížili zahraniční projekty, vč.projektu na pomoc Ukrajině. Následně jsme předali slovo kameramanovi Luďkovi Ondruškovi, který byl hlavním hostem tohoto podvečera.

Luděk Ondruška byl během posledních dvou let několikrát na Ukrajině, také na Krymu, většinou se pohyboval blízko bojové linie. Mohl nahlédnout do života obyčejných lidí, do jejich trápení a těžkých osudů. Díky svých nádherně zpracovaných krátkých reportáží jsme mohli vidět, jak vypadají přechodná obydlí lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy, většinou jen s jedním malým zavazadlem. Vysvětlil nám, že jediné, co funguje v této těžké době, a co lidi spojuje, je víra a křesťanské sbory, u kterých lidé nacházejí pomoc, a nejen materiální.

Válka na Ukrajině nejvíce zasahuje obyčejné obyvatelstvo, je to skutečně velmi těžká doba s nejasnými vyhlídkami do budoucna. Luděk navíc dokáže svým kameramanským uměním zachytit neuvěřitelné momenty, které každého vezmou za srdce a dlouho zůstanou v našich myšlenkách. Několik krátkých filmů po sobě a nesmírně poutavé povídání v nás nechalo pocit uvědomění si toho, že skutečně žijeme v blahobytu, už jen tím, že žijeme v míru…