Dobrovolnický program v Santé (centrum ambulantních a pobytových služeb) Havířov realizujeme již 2 roky. V současné době toto zařízení nabízí uživatelům ambulantní službu ve třech střediscích, a to Denní stacionář na ul. Čelakovského, MIKADO na ul. Tajovského, Stacionář Lipová na ul. Lipová a jednu pobytovou službu Chráněné bydlení na ul. Nerudova. Do těchto středisek bychom rádi uvítali nové dobrovolníky. Máte-li trochu volného času a chtěli byste jej strávit smysluplně, pak hledáme právě vás! 🙂

Dobrovolníci docházejí do těchto středisek zpravidla na 1-2hodiny týdně a tráví čas se svými klienty různě – podílejí se volnočasových aktivitách, na společných aktivizačních cvičeních, na sportovních či kulturních akcích apod. Jsou příjemným zpestřením, přinášejí nadšení, dobrou náladu a často i nové nápady. 

Srdečně zveme všechny zájemce o dobrovolnictví na školení, které se bude konat v úterý 14.dubna 2015 od 16hod. v Santé, středisko MIKADO na ul.Tajovského 1156/1. Případné dotazy a přihlášení na tel.čísle: 732 509 400 nebo e-mailem: hana.cadova@adra.cz