Dobrovolnické centrum ADRA Havířov za podpory Air Bank a ve spolupráci s odborem sociálním Magistrátu města Karviné, pozvalo vybrané děti do kina. Ne všichni rodiče mohou běžně se svými dětmi navštívit kino a k tomu jim dopřát „ten pravý kino popcorn“. Nápad pozvat děti do kina byl načasován na krásné adventní období. Celkem osm dětí za doprovodu dvou dobrovolnic a koordinátorky dobrovolníků pro město Karviná vyrazilo v předvánočním čase na pohádku Princ Mamánek.
Pohádky k Vánocům neodmyslitelně patří a k tomu také dárky. Každé dítě ke vstupence dostalo dáreček v podobě vánoční čepičky, pytlík voňavého popcornu a limonádu. Pro některé z dětí to byla první návštěva kina v životě. Když si po představení rodiče
své děti vyzvedávali, bylo vidět, jak svůj zážitek děti nadšeně rodičům vypravují.