Na jaře letošního roku ADRA Havířov vyhlásila sbírku potravin pro Zakarpatskou Ukrajinu a nyní je sbírka zdárně na místě. Sbírky pro pomoc lidem na Ukrajině se účastnili jak soukromí dárci z řad občanů, tak firmy, zdravotnická zařízení, školy apod.                       

Dohromady se od všech dárců sesbíralo 1 800 kg potravin, jako je např. cukr, mouka, olej, piškoty, zavařeniny, luštěniny, dětské krupičky apod.

S velkým nasazením a ochotou se zařadily do projektu i opavské školy. Pod vedením tamního magistrátu se vybralo velké množství luštěnin všeho druhu. Děti na těchto školách byly vedené k tomu, že vše je určeno pro potřebné v nedaleké Ukrajině a specifikace byla pouze na luštěniny. Potraviny nosily do svých škol na určená místa, která byla označena vlastnoručně vyrobenými plakáty. Završení sbírky se konalo na opavské akci „Den země“, kde přímo za účasti členů ADRA Havířov občané nosili poslední balíčky luštěnin. Tato opravská sbírka tvořila jednu třetinu celkové sbírky potravin pro Ukrajinu.

potravinová sbírka Ukrajina má specifické hraniční požadavky pro převoz potravin a všechno trvá delší dobu. Proto jsme až nyní tyto potraviny dovezli na místo určení. Dopravu zajišťovalo Dobrovolnické centrum ADRA Havířov na vlastní náklady.

Potraviny jsou rozdělovány do tašek a krabic podle množství členů v rodině a přesně podle daného harmonogramu se rozváží potřebným. Rozváží je členové tamní přijímací organizace, kteří mají podepsanou spolupráci s ADROU Havířov. Je dobře, že jsou znalí místních poměrů a mají podrobně zmapováno, kdo pomoc potřebuje. Vše ale musí být evidováno podle ukrajinských předpisů.

Je to práce náročná na čas, ale o to je to radostnější, když je obdarovaný nesmírně překvapen a potěšen. Také když zjistíte, že se to opravdu neminulo účinkem, neboť daná rodina žije ve velké skromnosti a chudobě.

Naše adrácké heslo „POMÁHAT JE RADOST“ v tomto případě je skutečně na místě. Velký dík patří všem ochotným dárcům, protože jich nebylo málo, a potraviny, které jsme předali, byly velmi kvalitní. Víme, že je to kapka v moři, ale z malých kapek je velké jezero. Děkujeme.

Za tým ADRA Havířov   

Karel Folwarczny