Zástupci Dobrovolnického centra ADRA Havířov ve dnech 21. – 24. 4. dopravili do mukačevské školy č. 15 na Lermontové ulici  900 kg šatstva. Tyto oděvy nejsou určeny jen pro sociálně slabé studenty dané školy, ale i pro obyvatele Zakarpatské Ukrajiny, jejichž život není lehký a vlivem hospodářské situace v dané zemi se situace obyvatel stále zhoršuje.

Tato humanitární pomoc je rozdělována podle potřebnosti občanským sdružením „Naděje“, která má lokality zmapovány a ví, kde je pomoc žádána nejvíc. Základní a střední škole č.15 byly rovněž předány sponzorské dary ve formě nového pingpongového stolu a nářadí pro vybavení školní dílny. Provedli jsme zběžnou kontrolu kvality obědů pro děti, které sponzoruje česká ADRA a zároveň jsme vedli jednání s vedením školy a města o průběhu letního tábora, který proběhne v termínu od 20.6.- 3.7.2016.

Článek o této humanitární pomoci si můžete přečíst zde a velice zajímavé video redaktora Havířovského deníku Libora Běčáka můžete shlédnout tady