Potřeba, aby Dobrovolnické centrum ADRA Havířov pomáhalo ukrajinským uprchlíkům, zatím neutichla. Jen změnila svou podobu – alespoň v okrese Karviná. Již to není 12 kurzů češtiny týdně a výdej humanitární pomoci ve skladech. Dlouhodobá pomoc se nyní zaměřuje na potřebné občany, kteří na základě potvrzení z příslušných úřadů mohou navštěvovat naše ADRA sociální šatníky v Havířově a Karviné, kde si měsíčně mohou vzít 5 kusů oblečení na osobu a další potřebné věci do domácnosti. A opravdu je tato pomoc hojně využívána.

Další cestou, jak ukrajinským obyvatelům pomáháme, je jejich zaměstnávání v ADRA obchodech a sociálních šatnících. Díky tomu mají naše milé ukrajinské ženy nejen práci, ale zdokonalují se v češtině a lépe se začleňují do zdejší společnosti. Nepravidelně se taktéž najdou rodiny, jimž pomáháme s vybavením bytu nebo převozem potřebných věcí. Jsme vděční, že můžeme stále pomáhat a svou pomoc správně zacílit. Vždyť smysl adří pomoci vidíme každý den – ve všech vděčných tvářích, ve vřelých objetích, v záblescích slz i prostém slově „ďakuju“.