V této těžké době se řada sociálních i zdravotnických zařízení v kraji potýká s nedostatkem personálu. Proto Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Dobrovolnickými centry ADRA Ostrava, Frýdek – Místek a Havířov, společností Heimstaden a Ostravskou univerzitou spustil jedinečný projekt s názvem BO SME PARTYJA

Za Dobrovolnické centrum Havířov máme proškolených více než 50 dobrovolníků z okresu Karviná, někteří z nich už pomáhají v domovech pro seniory, v chráněných bydleních, ale také v domácnostech osobám, které si nemohou zajistit základní potřeby, jako je nákup potravin, léků a podobně. 

A jak to vlastně všechno probíhá? Jednoduše ???? Zájemce o dobrovolnictví, se přihlásí na e-mailové adrese: spolu2@msk.cz, kde obdrží veškeré potřebné informace. Poté probíhá on-line školení, které zabere maximálně hodinku. Po absolvování tohoto školení, dobrovolníka kontaktuje koordinátorka daného města. Dobrovolník musí absolvovat test na Covid 19. Pokud je výsledek negativní, dobrovolník je nejpozději do 4 dnů zařazen do příslušného zařízení, jelikož platnost testu je právě 4 dny. 

Dobrovolníka si v daném zařízení převezme kontaktní osoba, která dobrovolníka zaškolí, zajistí mu potřebné pomůcky a dobrovolník je tak připraven pomáhat. Pokud se k nim bude chtít někdo přidat, velmi rádi ho vezmeme do party. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat, děkujeme za vaše laskavá srdce. Těší nás celoroční spolupráce s MS krajem, který podporuje dobrovolnictví v zařízeních sociálních služeb v okrese Karviná. Jsme rádi, že jsme součástí také tohoto nového projektu a že můžeme pomáhat druhým… ♥♥♥