Rádi bychom pozvali všechny, kteří ztratili někoho blízkého, na vzpomínkové setkání, které se koná ve čtvrtek 14. září od 16:30 v prostorách Dobrovolnického centra ADRA Havířov na ul. Hlavní třída 2/4. Lidé zde přicházejí a v příjemné atmosféře sdílejí své pocity, zkušenosti, také láskyplné myšlenky na zesnulé.

Odpolední zamyšlení probíhá v klidném prostředí za účasti jen několika lidí. Provází jej zkušená poradkyně pro pozůstalé Andrea Radomská, duchovní zamyšlení pak vede pastor Karel Szkuta. Vždy je to velice milé setkání lidí, které často spojuje zármutek nad ztrátou někoho blízkého. Je zde také prostor pro získání rady nebo pomoci. Chcete-li se dozvědět více anebo se přihlásit, kontaktujte paní Hanu Čadovou na telefonním čísle: 732 509 400 nebo e-mailem: hana.cadova@adra.cz. Přijďte zavzpomínat také. Jsme tady pro vás a těší nás takto společně strávený čas…