V letošním roce se dobrovolné službě v Havířově věnovalo 145 párů lidských rukou! Těm nejmladším je 17, nejstarším 78 let. V prvním pololetí tyto ruce zdravily, hladily, hrály společenské hry, vozily, obracely stránky knih, urovnávaly a rozdávaly oblečení hodně přes 4000 hodin. Ty ruce patří těm neobyčejným lidem, kteří se ve svém volném čase věnují seniorům, dětem, mladým lidem, nemocným a sociálně potřebným.

Neváhejte a pojďte rozšířit řady našich dobrovolníků! Srdečně právě vás zveme na úvodní vzdělávání, kde se dozvíte více! Toto školení pro nové dobrovolníky se koná v úterý 5. září 2017 od 15:30 do 18:30 v Dobrovolnickém centru ADRA na ul. Hlavní třída 2/4 v Havířově (pod podloubím). Hlaste se na telefonním čísle: 732 509 400 nebo emailem: hana.cadova@adra.cz. Těšíme se na vás! 🙂