Čas ubíhá stále pravidelně, to jen nám se někdy zdá, že utíká rychleji. Nemáte poblíž nějaké hodiny? Jedny mi tady v kanceláři už několik let tikají, nezrychlují, nezpomalují, důstojně „tik-tak“ odměřují čas. Každá vteřina je stejně důležitá. Když je jich 60, vytvoří spolu minutu, 60 minut hodinu… Jen na nás je, čím každou tu jednotku času vyplníme. Proto se s vděčností dívám na uplynulý rok a s velkou nadějí na ten čerstvý letošní. Jsem vděčná našim úžasným dobrovolníkům a také kolegům za to velké porozumění, které společně vytvářejí. Cítíme tak velikou sounáležitost a vzájemnou podporu, díky které máme jistotu, že společně opravdu můžeme zlepšovat nejen náladu, ale i život. Potkávají nás samozřejmě také problémy a nepříjemnosti, ale učíme se, že když stojíme při sobě, nikoliv proti sobě, můžeme společně najít to nejlepší řešení a posunout se dál. A to jsou ty nejkrásnější novoroční zprávy.

Každý den tohoto roku můžeme vysílat do světa laskavost, která občas znovu projde kolem nás a zahřeje i naše srdce. Ať je ten nový rok opět „lásky plný“!

Hana Čadová, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Havířov