Hlavním partnerem programu neziskové organizace ADRA „Dobrovolníci domů“ pro rok 2016 se stala společnost RPG Byty. Dobrovolníci docházejí k seniorům do jejich domácností, osamocení starší lidé, kteří i kvůli zdravotním potížím tráví většinu času ve svých bytech, tak s nimi mohou trávit volný čas, zpravidla jednou týdně dvě až tři hodiny. Povídají si, luští křížovky, hrají karty, prohlížejí si fotografie, chodí společně na procházky apod.

Od začátku programu v Havířově i v Karviné spolupracujeme se zaměstnanci sociálních odborů, kteří tento program velice rádi přivítali. Obě koordinátorky tohoto jedinečného programu – Hana Radvanová, DiS. (Havířov) a Andrea Šenkýřová (Karviná) – bez nadsázky „hoří“ pro tento typ dobrovolnictví. Každého zájemce z řad seniorů předem navštíví a snaží se najít pro něj nejvhodnějšího dobrovolníka. Pečlivě se věnují také samotným dobrovolníkům a zodpovědně monitorují celý program.

Program byl spuštěn v roce 2014 v Havířově, loni byl zahájen také v Karviné. A celkem se do něj v roce 2015 zapojilo 32 dobrovolníků. V současné době funguje v Havířově 13 dvojic dobrovolník – senior, v Karviné pak deset dvojic. Společnost RPG Byty svým příspěvkem plně pokryje náklady na tento program.