Nesmírně nás těší spolupráce se Střední školou v Havířově – Prostřední Suché. Během 14ti dní jsme mohly promluvit ke studentům a studentkám z celkem 9 tříd oboru Sociální činnost. Byla to pro nás zajímavá zkušenost a skvěle jsme si to užily.

Již v minulých letech jsme měly možnost předat studentům informace o dobrovolnictví s Adrou, o nejrůznějších formách pomoci aj. Mnozí se do dobrovolnické činnosti zapojili – patří mezi ně Sabina Szutarová, Pavel Holub a Andrejka Hartleifová, ta se řadí mezi velmi aktivní mladé dobrovolníky. Je zapojena ve Studentském dobrovolnickém klubu, v organizaci RODEZA doučuje děti z pěstounských rodin a v nouzovém stavu pomáhala v domově seniorů Březiny v Petřvaldu. S paní učitelkou Hanou Petrášovou, která byla zároveň naším hlavním „spojovacím článkem“ se školou, si připravila malou prezentaci ke svým aktivitám a velmi poutavě se všemi sdílela tyto zážitky.

Jsme rády, že jsme se aspoň touto formou mohly se studenty spojit. Věříme, že se studentům nabízené aktivity líbily a že se zapojí do některého z dobrovolnických programů a budou milými společníky seniorům, lidem s postižením, pacientům a dětem. Velmi vítáme všechny, kteří chtějí pomáhat druhým ♥

Studentský dobrovolnický klub ADRA