Velmi příjemné odpoledne strávili všichni, kteří se zúčastnili odborného vzdělávání v pátek 10. června. Toto vzdělávání jsme uspořádali ve spolupráci s Nemocnicí s poliklinikou Havířov, bylo určeno především dobrovolníkům, kontaktním osobám a zaměstnancům našich přijímajících organizací. Přednášky byly věnovány tématům, která jsme v předchozím období projednávali s dobrovolníky a která by jim mohla pomoct v jejich dobrovolnické činnosti.

Vzdělávání proběhlo v přednáškovém sále havířovské nemocnice a zúčastnilo se ho 25 osob. Přednášejícími byli supervizoři organizace ADRA paní Bc. Andrea Radomská, DiS. a pan PhDr. Petr Adamus, Ph.D. Za havířovskou nemocnici se zúčastnila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči paní Mgr. Renata Tydlačková a kontaktní osoba paní Mgr. Taťána Kršíková.

Mnoho zúčastněných velmi uvítalo tato témata, neboť se při dobrovolnické činnosti ale i v osobním životě dotýkala prakticky všech. Někteří účastníci se aktivně zapojili do diskuze a podělili se o své zkušenosti s ostatními. Věříme, že přednášky přinesly dobrovolníkům nové poznatky, které budou moci při dobrovolnické činnosti uplatnit. Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na další vzdělávací akci.