Člověk to má přirozeně v sobě – touhu být potřebný, něco pro někoho znamenat, být užitečný a nebýt sám. Ve městě Český Těšín žije hodně starších žen i mužů, kteří se cítí osamělí. Ale žijí tu také lidé, kteří seniory navštěvují a vnášejí do jejich dne lidské teplo a občerstvení jejich duším.

K tomu, aby se osamělý senior mohl potkat s ochotným člověkem, slouží dobrovolnické programy organizace ADRA, do kterých jsou zapojena zařízení sociálních služeb i nemocnice. Dobrovolníci docházejí také do domácností seniorů. Poptávka po lidech s ochotným srdcem a trochou volného času daleko převyšuje nabídku. Zatím… 🙂 Proto si vás dovolujeme vyzvat a povzbudit, abyste se zapojili do pomoci seniorům. Sami víme, že stačí úsměv, laskavé slovo, projevený zájem a den vypadá úplně jinak 🙂 

Informace o dobrovolnictví získáte na setkání ve středu 4. 4. 2018 v 16 hodin v budově CASD na ul. Krátká 2 v Českém Těšíně. Přihlaste a přijďte! Řekněte o tom svým známým! Těšíme se na vás! 🙂

Srdečně zvou koordinátorky:

Alena Szkutová – tel. číslo: 734 366 210, e-mail: alena.szkutova@adra.cz

Alena Nožková – tel. číslo: 739 106 433, e-mail: alena.nozkova@adra.cz