Již americký průmyslník Henry Ford věděl, že spojení je pouze začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch. Zaměstnanci Dobrovolnického centra ADRA Havířov o tom ví své. Vzájemná spolupráce se sociálním odborem města Orlová přináší užitek pro všechny, kterých se humanitární aktivity ADRA nějakým způsobem dotýkají.

Ve středu 7. 10. 2020 probíhalo oceňování pracovníků v sociálních službách města Orlová. Za havířovské dobrovolnické centrum ADRA byla nominována vedoucí Mgr. Hana Čadová a koordinátorka dobrovolníků Ing. Veronika Šutová. ADRA pracovnicím vřele poděkovaly hodnotnými dary a milým slovem místostarostka Bc. Naděžda Kubalová a koordinátorka sociálních služeb Mgr. Jiřina Lízalová. Velmi si ceníme každé spolupráce, která funguje a má smysl. Jsme nabiti novou energií pomáhat lidem dál a doufáme, že spolu s našimi partnery toho v příštích měsících zvládneme ještě více.