GRATULUJEME karvinským dobrovolnicím, které byly oceněny městem za přínos v oblasti dobrovolnictví. Jsou to ženy s velkým a laskavým srdcem – Lucie Kučerová, Helena Kudrnová a Eva Miterková. Všechny tři dlouhodobě působí jako dobrovolnice u seniorů a pacientů, za tu dobu věnovaly klientům desítky hodin svého času. Dobrovolnictví se pro ně stalo běžnou součástí života a my jsme za to nesmírně rádi. Včera z rukou náměstka pirmátora Ing. Miroslava Hajdušíka MBA převzaly ocenění. 

Lucka Kučerová Slečna Lucka je přesně ten člověk, o kterém se říká, že „má srdce na dlani“. Každý senior, kterému se věnovala, je nadšený její přítomností. Sama říká, že je šťastná, když může trávit čas se starými lidmi, ráda si s nimi povídá, ráda naslouchá anebo hraje Člověče, nezlob se. Dokáže tak nějak samozřejmě rozdávat radost a lásku. Je velice skromná, hodná, laskavá, ale také „akční“. Na jednom supervizním setkání měli dobrovolníci jednou větou vyjádřit, o čem vlastně dobrovolnictví je, a Lucka řekla: „Daruj a dostaneš daleko víc!“
Paní Helenka je žena, která rozdává úsměv a pomoc nejen v Adře jako dobrovolník, ale také ve svém nejbližším okolí přátelům a lidem, kteří jsou v nouzi. K jejím hlavním vlastnostem patří nesmírná laskavost, dobrosrdečnost, taktéž obětavost, pochopení a zároveň i veliká skromnost, kterou se vyznačuje. Tato jedinečná žena má v sobě mnoho dobra, které s láskyplnou samozřejmostí rozdává druhým. Těší ji, když může někomu pomoct či udělat radost – byť jen maličkostí. A o tom vlastně dobrovolnictví je… Helenka Kudrnová
Eva Miterková Paní Eva je žena plná energie, řídí se heslem „Když můžu, pomůžu.“ Je dobrovolnicí od dubna 2013, tedy již přes 6 let dochází za seniory a pacienty a dělá jejich životy šťastnějšími. Je absolutní rekordmankou v počtu dobrovolnických hodin – v roce 2018 věnovala seniorům a pacientům 283 hodin během 159 návštěv! Paní Evu charakterizuje především veliká energie, kam přijde, tam je živo. Pacienti toto velmi oceňují, neboť se často cítí osamělí a paní Eva tak trochu rozproudí stereotypní chod jejich života. 

Součástí setkání pracovníků v sociálních službách bylo také vyhodnocení výstavy pod názvem „Hravě a levně“ – výrobky byly skutečně jedinečné, vybrat vítěze nebylo lehké, posuďte sami z této malé ukázky…

Výstava "Hravě a levně" Výstava "Hravě a levně"

Těší nás, že i v dobrovolnické oblasti je možno získat ocenění a že jsou tato „hodná srdce“ vidět. DĚKUJEMEEE 🙂