Projekt na školách, kde platíme sociálně slabým dětem obědy se osvědčil velmi dobře. Děti, které dostávají obědy zdarma, jelikož jejich rodiče nejsou z finančních, či jiných důvodů schopni tyto obědy zaplatit, prospívají lépe a jsou zdravější. Mnohdy je to jejich jediné jídlo za den. Kuchařky na školách se snaží  vařit kaloricky výživně a dávají víc zeleniny a ovoce. 

Finanční stránku ale musíme zajistit my. Děkujeme všem dárcům, kteří nám pomáhají finance obstarat. Ceny obědů se pohybují od 13,- do 25,- HRN na osobu a den. Každá škola má totiž jiné platební podmínky.

Ve dvou školách jako je škola č. 2 Ševčenka v Mukačevu a ve vesnické škole Bukovinka jsme smlouvy prodloužili o jeden rok. Máme však jednu vesnickou školu novou ve Vrchním Koropci a pomůžeme dětem také v jedné škole, která se ale ještě zvažuje.

Děkujeme českým dárcům za finanční pomoc v tomto projektu a rovněž děkujeme ukrajinským ředitelům a ředitelkám škol za výběr dětí, které by jinak výživově velmi strádaly.

 

Za ukrajinský projekt Karel Folwarczny, Marcela Holková