Na sklonku Nového roku se v Dobrovolnickém centru ADRA sešlo několik dobrovolníků z programu „Dobrovolníci domů“ a SSMH, aby si společně popovídali o vánočním čase, o tom, jak prožili Štědrý den a o dobrovolnických radostech. Příjemnou náladu tohoto setkání doplnil zástupce Církve adventistů sedmého dne kazatel Radim Toman. 

Celé setkání probíhalo v duchu vánoční atmosféry. Přítomní sdíleli své prožitky v průběhu svátků, které většinou trávili v rodinném kruhu se svými dětmi, vnoučaty, příbuznými. Na stole nechyběl kapr, bramborový salát, cukroví, domácí vánočka, také se nezapomnělo na dodržování vánočních tradic – rozkrojení jablíčka, pouštění lodiček, házení pantoflem apod. Někteří navštívili betlémy, divadlo a mnozí sledovali oblíbené pohádky.

Kazatel Radim Toman přiblížil svým povídáním význam betlémů v současné době. Přirovnal hodnotu přinesených darů třemi králi do Betléma: zlato – věnovaný čas někomu, kadidlo – pozornost druhému, myrha – projev lásky. Své vystoupení zakončil krátkým videem – Kouzlo vánoc začíná u každého z nás.

Tato příjemná, vánoční atmosféra pokračovala, opět jako v loňském roce, zpěvem známých koled, které si každý přítomný vybral dle svého gusta. Hudební doprovod nebyl k dispozici, ale nadšení a radost zněly krásně celou místnosti Dobrovolnického centra Adra.

Úplný závěr vánočního posezení patřil nejen zobání cukroví (tentokrát přispěli na společný stůl i dobrovolníci), popíjení čaje či kávy, ale ještě vzájemnému povídání. Nálada byla báječná, dobrovolníci obou dobrovolnických programů se tak vzájemně poznali.