Tak ho tady máme. Úplně čerstvý, novotou vonící rok 2017. Jaký bude? Do jaké míry to můžeme ovlivnit sami? Hlubokou myšlenkou to vyjádřil František z Asissi: „Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil“.

Spolu s našimi dobrovolníky i zaměstnanci víme, že v životech druhých lidí toho můžeme změnit docela dost tím, když podáme pomocnou ruku. A v tom rozhodně chceme pokračovat. Každý z nás může být nositelem dobrých zpráv. Tak ať je jich v letošním roce co nejvíc a nejen v  Dobrovolnických novinách!

Hanka Čadová