V srpnu minulého roku jsme zahájili program „Dobrovolníci domů“, který z převážné části podporuje Nadace Taťány Kuchařové. Kromě Havířova se do programu zapojila také Karviná, a to v květnu 2015.

V Havířově se během uplynulého roku vytvořilo 16 dvojic senior – dobrovolník a v Karviné zatím 4 takové dvojice. Dobrovolníci tráví se seniory volný čas v jejich domácnostech – povídají si, hrají různé hry, prohlížejí si fotky a pokud to zdravotní stav seniorů dovolí, chodí společně na procházky nebo nakupovat, do divadla, kina apod.

Máme velkou radost z toho, že se u některých dvojic již vytvořil velmi pevný přátelský vztah, kdy je dobrovolník považován za člena rodiny. Vzájemně si přejí k narozeninám, pokud je senior hospitalizován, navštěvuje ho dobrovolník i v nemocnici, zkrátka mají se rádi.

Je nám líto, že nemůžeme uspokojit všechny seniory, kteří mají o dobrovolníky zájem. Dobrovolníků je totiž méně než seniorů. Jsme přesvědčeni o tom, že tento program je pro seniory prospěšný, proto bychom uvítali více dobrovolníků. Zájemci se mohou hlásit u koordinátorek:

– v Havířově je to Hana Radvanová, tel. 732 353 035, email: hana.radvanova@adra.cz, případně osobně v Dobrovolnickém centru v Havířově, Dlouhá tř. 59a – každou středu od 13 do 14 hodin (po domluvě i v jiném čase)

–  v Karviné je to Andrea Šenkýřová, tel. 736 673 382, email: andrea.senkyrova@adra.cz. 

Závěrem chceme vyjádřit obrovský dík všem stávajícím dobrovolníkům za jejich činnost, kterou vykonávají ve prospěch druhých.