Již po sedmé byly 15. listopadu 2017 na Staroměstské radnici v Praze rozdány tituly Zaměstnanec roku lidem se zdravotním postižením z chráněného a otevřeného trhu práce. Zaměstnavatelé do poloviny září mohli nominovat v soutěži Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) své kolegy, kteří mají zdravotní znevýhodnění či postižení.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Havířov jsem byla nominovaná já Andrea Šenkýřová, koordinátorka programu „Dobrovolníci domů“ Karviná a koordinátorka dobrovolníků v Domově seniorů Slezská humanita v Karviné. Této nominace si nesmírně vážím, nejen protože jsem byla nominovaná již podruhé, ale hlavně proto, že je to moc krásné ocenění mé práce, která mne baví a nepřestává mne motivovat. Vážím si svých kolegů a musím přiznat, že je to nejlepší kolektiv, ve kterém jsem měla možnost kdy pracovat. Vyzařuje z něj klid, pohoda a přesvědčení, že děláme všichni společně věci, ve které věříme a které nás dělají šťastnými. My pak dále předáváme kousky toho štěstí lidem kolem nás, kteří to potřebují.

Slavnostní večer byl velmi příjemný a strávený ve společnosti lidí, kteří měli to štěstí na dobrého zaměstnavatele, který si takových lidí váží a nebojí se zapojit do pracovních procesů i lidi se zdravotním postižením. Večerem nás provázela paní Patricie Strouhalová, která řekla pár slov o každém z nominovaných. O kulturní zážitek se postaralo dámské hudební duo, které  za doprovodu klavíru zpívalo nádherné písně. V sále byly také dvě milé dámy, které překládaly všechna vyřčená slova a písně  do znakové řeči.

V konkurenci unikátních příběhů a silných osobností letos uspěli specialistka marketingu Veronika Jandíková z neziskové organizace Tamtamy a tajemník  městského úřadu Litoměřice Milan Čigáš.

Moc blahopřeji těmto vyhlášeným vítězům a věřte, že si to opravdu zasloužili. I když jsem nebyla mezi nimi, cítím se jako vítěz i já, protože jsem dokázala mnoha lidem ve svém okolí, že člověk se zdravotním postižením nepatří do kouta, ale tam, kde může být společnosti užitečný a inspirovat ostatní svou pílí a odhodláním měnit svět k lepšímu.

 Andrea Šenkýřová