Doslova naplněný vděčností a radostí byl náš adrácký havířovský tým včetně mediální koordinátorky ADRY ČR Katky Piechowicz po Benefičním koncertu v sobotu 7. června 2014 v šumbarské modlitebně. Jeden z posluchačů nám předal své dojmy v písemné podobě a my se o ně rádi podělíme: 

„Píši několik postřehů z benefičního koncertu pro ADRU 7. června. Slušná účast veřejnosti, téměř nadsmyslné prožitky z hudebních čísel – nebojím se napsat – mladých současných nebo snad i budoucích umělců, nádherné přednesy básní a vřelá slova zástupců této organizace o projektech, jejichž cílem je pomáhat potřebným, zanechaly v každém z nás nepředstavitelné dojmy. Překvapivá byla výše obnosu finanční sbírky – 28 000 Kč! Nepochopitelné pro dnešní dobu bylo zapojení dětí a mladých lidí, nezištné, bez očekávání hmotného ocenění. Po dlouhotrvajícím potlesku jsme odcházeli do svých domovů dojati a posilněni v předsevzetích, že každý z nás může, měl by a snad i musí změnit své představy o potřebnosti pomáhat druhým. Vždyť úsměv a dobré slovo v pravý čas je zadarmo!“