V rámci programu „Dobrovolníci domů“ uspořádalo Dobrovolnické centrum ADRA Havířov setkání seniorů s dobrovolníky. V průběhu dosavadní činnosti, kdy dobrovolníci docházejí do domácnosti seniorů a tráví společně volný čas, nás napadlo, že bychom mohli zrealizovat společné posezení všech seniorů a jejich dobrovolníků. Nápad se setkal s velkým zájmem jak u seniorů, tak u dobrovolníků.

Toto srdečné setkání se uskutečnilo v úterý 26. 5. 2015 v Centru volnočasových aktivit v Havířově. Zúčastnilo se ho 8 dvojic senior – dobrovolník, dále dobrovolníci, kteří navštěvují ležící seniory, kteří se setkání nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit. Naše pozvání přijali i hosté z Magistrátu města Havířova a Dobrovolnického centra z Frýdku-Místku, celkem tedy 25 osob.

Společné odpoledne probíhalo ve velmi příjemné atmosféře, kdy se senioři s dobrovolníky vzájemně představili a potom si mezi sebou povídali. K dobré náladě nepochybně přispělo velice milé a dojemné vystoupení prvňáčků ze ZŠ M. Kudeříkové pod vedením paní učitelky Přichystalové. Samozřejmě nechybělo malé občerstvení.

Podle pozdějších reakcí seniorů a dobrovolníků je zřejmé, že je setkání obohatilo a líbilo se jim. Hlavním cílem této akce bylo nabídnout seniorům, kteří se často mimo své domovy již nedostanou, malou společenskou událost. A to se podařilo! 🙂